© beautifulflower66.da.com

Płeć zależy od układu chromosomów (aby dokładnie zrozumieć tę notkę, należy wcześniej przerobić dział genetyki na biologii). Wyróżniamy chromosom X oraz chromosom Y. Układ XX oznacza sukę, natomiast układ XY – psa. Chromosomy odpowiadające za płeć z łatwością można odróżnić od innych za pomocą badania krwi.

U ludzi badania pod kątek obojnactwa wykonuje się już od dawna. Obojnactwo, to inaczej zaburzenia rozwoju płci żeńskiej lub męskiej, do czego prowadzą zaburzenia chromosomów. Wady chromosomów są nieodwracalne.

© Załoga Chartykasa

 

  

O psie