© Blacknewfs.da.com

Lista Sasy’ego, nr 70

Za pomocą tego ćwiczenia, uczymy psa, aby na hasło „siadaj” bądź „siad” natychmiast przybrał żądaną przez nas pozycję.

Na samym początku, podczas pierwszych lekcji stajemy przy boku i psa, jedną ręką przytrzymujemy go pod szyją, drugą delikatnie naciskamy na zad. W chwili gdy pies usiądzie, nagradzamy go dobrym słowem, pogłaskaniem bądź smakołykiem.

Przy pierwszych lekcjach stajemy bokiem do psa i przytrzymując go jedną ręką łagodnie za szyję lub pod piersią, drugą naciskamy zad. Z chwilą gdy pies już usiadł, trzeba go pogłaskać i pochwalić lub dać jakiś kąsek w nagrodę. Chwalenie powinno się odbywać w tonie przyjaznym, lecz spokojnym; zbyt wesoły ,i żywy ton działa na psa podniecająco i spowodowałby chęć powstania. Hasło zaś „siad!” powinno raczej mieć wpływ deprymujący. Pies stosunkowo prędko zorientuje się, że jeżeli po sygnale „siad” nie zajmie żądanej pozycji, nastąpi przykrość, która ustaje z chwilą wykonania i rozkazu. Po kilku ćwiczeniach, kiedy pies już wie, czego od niego się wymaga, można stosować przymus nieco ostrzejszy – równocześnie z komendą „siad!” następuje szybkie uderzenie np. zwiniętą gazetą (dużo hałasu – zero bólu) po zadzie. Nie chodzi tu o dosłowne bicie, lecz o jednorazowe krótkie uderzenie, którego siła powinna być dostosowana do wieku i temperamentu psa. Uderzenie to ma być przykrością, od której pies uchyla się przez natychmiastowe przybranie pożądanej pozycji.

Dlatego nie wolno psa karcić, gdy już siedzi, choćby nawet nieprawidłowo, można wtedy tylko poprawić jego postawę przez odpowiednie ułożenie. Energiczne środki można stosować tylko względem psa starszego, z młodym trzeba postępować łagodniej i z wyrozumiałością. Po kilku dniach ćwiczeń pies powinien sprawnie wykonywać rozkaz. Na próby powstania reagujemy krótkim uderzeniem zwiniętą gazetą i ostrym powtórzeniem hasła „siad!”. Za poprawne siedzenie chwalimy spokojnie. Pies musi jednak pamiętać, że pogłaskanie nie jest bodźcem zwalniającym. Pies powinien siedzieć, póki nie zostanie odwołany hasłem „powstań” lub innym dowolnym, ale zawsze tym samym.

©

  

Szkolenie