Pozostałe

Linię hodowlaną, można zachować poprzez zamrożenie nasienia. Wielu hodowców bez mrożonego nasienia nie wyobraża sobie szybkiego postępu w swojej hodowli.

Korzystając z banku nasienia nie trzeba pokonywać wielu barier takich jak: odległość między krajami, kwarantanna, duże koszty transportu, kondycja suki i reproduktora, niechęć do odbycia krycia, oraz wielu, wielu innych przeszkód uniemożliwiających dobre i wartościowe skojarzenie. Można skorzystać z „najlepszego” samca. Poprzez tę (z banku nasienia) możliwość zapłodnienia, nie przenosi się żadnych chorób drogą płciową. Możliwe jest zapłodnienie suki, która ma wady anatomiczne: (brak doświadczenia seksualnego, brak popędu i odruchów płciowych, jeżeli jest agresywna w stosunku do partnera, albo zbyt bojaźliwa, z przerostem ściany pochwy w formie przegrody, beleczki międzymięśniowej) lub inne. Czasami kryje się dwie suczki w tym samym dniu i tym samym psem. Pobieranie nasienia i wprowadzanie go do narządów płciowych wymaga bardzo dużego doświadczenia.

Profesor Władysław Bielański zorganizował w Polsce pierwszą Katedrę Rozrodu Zwierząt w Akademii Rolniczej w Krakowie i Instytucie Zootechniki. Wynikiem tej pracy jest od kilkunastu lat 100% możliwość zapłodnienia nasieniem mrożonym, świeżym lub schłodzonym. Innym osiągnięciem jest zdolność dokładnego określenia poziomu hormonów płciowych u suk. W ten sposób można bardzo dokładnie określić czas owulacji. Wielu uczonych uważa, że zapłodnienie w dobrym okresie, daje lepsze wyniki niż krycie naturalne. Wielu hodowców jest właścicielami cennych reproduktorów, każdy piesek jest aktywny do pewnego momentu. Bank nasienia daje możliwość zabezpieczenia nasienia na wiele lat. Po zabezpieczeniu w Banku , nasienie można użyć na przestrzeni wielu dziesiątków lat.

Uwaga: Czas przechowywania nasienia w postaci mrożonej jest nieograniczony natomiast samo nasienie jest własnością hodowcy.

W Polsce (w Warszawie) powstał pierwszy bank nasienia psów. Jest filią banku USA mający 30-letnie doświadczenie w mrożeniu i określaniu dni krycia oraz leczeniu bezpłodności. Właściciel, który zdecyduje sie na mrożenie nasienia musi poddać psa badaniom. Obowiązkowe jest ustalenie kodu genetycznego i badanie w kierunku brucelozy. Dodatkowo można prowadzić szczegółową dokumentację o potomstwie danego psa oraz zapis wideo z wystaw. Im więcej wiadomości o psie, tym lepsza rekomendacja przy wyborze reproduktora do krycia.

Warszawski bank nasienia jest częścią specjalistycznej lecznicy świadczącej usługi w zakresie zapłodnienie suki nasieniem schłodzonym i mrożonym w drodze nieinwazyjnej metody endoskopowej bez potrzeby usypiania. Przed zamrożeniem określa się jakość nasienia i przydatność psa do rozpłodu zgodnie z przyjętym protokołem na świecie. Dotychczasowe metody określające w jakim momencie do zapłodnienia jest suka nie są tak wiarygodne jak test ilościowy poziomu hormonów. Określenie dnia krycia poprzez zbadanie poziomu hormonów można wykorzystać u suk kojarzonych metodą naturalną. W Polsce nieliczni hodowcy korzystają z banku nasienia. Być może niedługo się to zmieni.

© Załoga Chartykasa