Wybór imienia

 
© tollerka.deviantart.com

Jamajka. Dreadlox, Ganja, Jah-son, Kingston, Ledley, Rasta, Spliff.

Japonia. Aikido, Akage, Akiko, Akira, Akis, Ash, Ash Ketchum, Atilla, Bijin, Bisojo, Bulma, Cheeba, Chi, Chibi, Choukan, Daiki, Evee, Gack, Geisha, Genki, Goku, Hana, Himitsu, Honda, Inu, Jynx, Kao, Kasumi, Katana, Kema, Kenshin, Kiryoku, Kiryoku Go, Kita, Kitsune, Kojiro, Kota, Kuma, MeiLing,Meko, Mika, Miso, Mitsu, Musashi, Nikkou, Niko, Ninja, Okami, Otoko, Ouji, Panser, Pikachu, PikaPooch, Polo, Raichu, Randori, Ryoko, Ryu, Samurai, Senshi, Shaman, Shibumi, Shihan, Shiho nage, Shikaku, Shikko, Shime, Shingi, Shinsa, Shinsei, Shioda, Shishi, Shogun, Shomen, Shotokan, Shugo, Shuji, Skoshi, Socki, Sokoura, Sushi, Tama, Taroo, Tenjin, Tenshi, Tetsuo, Toki, Tsuki, Tsunami, Wolverine, Yoshee, Yuki.

Jugosławia. Arvic, Leika, Milenko, Milorad, Roxanda.

Kanada. Abby, Akeiva, Alou, Baldur-Dash, Belladoga, Blackie, Blood shock, Boozerboy, Bruiser, Calphurnia, Canuck, Caper, Carrot Top, Chubs, Cocomo, Cricket, Crinkle, Dammit, Diamond, Digby, Figgy, Friponne, Gretzky, Gueding, Hoover, Horny, Hudson (Bay), Jackass, June, K-9, Kako-Ming, Kausa, Keelah, Kippens, Kramer, Kyuss, Labatt, Lacee, Laer, Lanti, Maggie May, MicMac, Midnight, Mike-mike, Mitaine, Molson, Moody Blue, Morgana, Muttlee, Myka, Najamsyed,Nesika, Norma Jean, Pepsi, Prsim, Puck, Queer, Quinn, Ramsie, Rascal, Ruffusaurus, Sagen, Salmon, Sammy, Schubie, Shelby, Shilo, Shintzie, Shorty, Shyanne Star, Singlie, Skyler, Snoop, Sparkey, Spud, Stryker, Summer, Suss, Teardrop, Thermous, Tonka, Toomee, Toutoune, Tundra, Turbo, Twinkle Boo, Twister, Willow, Y2K, Yukon, Zabourtek, Zhucca, Zigger Bean, Ziggy, Zoee, Zoof.

Kuba. Cuba, Fidel, Havanna, Motica, Pechichi.

Korea. JangGoon, Jindo, Sahn.