Szczenięta

Okresem młodzieńczym nazywamy okres w wieku psa, gdy pojawiają się pierwsze zęby stałe. Wtedy szczeniak rozpoczyna nową fazę życia.

W wieku między szóstym, a dwunastym miesiącu młode psy są nadzwyczaj nieposłuszne. Dawno minął okres, gdy bezwarunkowo się podporządkowywały człowiekowi lub innemu psy. Teraz chcą sprawdzić, czy jednak nadają się na przewodnika stada. Powinno to minąć po pierwszym roku życia, najpóźniej do osiemnastego miesiąca. W tym czasie ustala się charakter psa oraz jego właściwe nastawienie do człowieka. W okresie tym musimy nauczyć psa jak, co w towarzystwie ludzi jest dozwolone, a za jaki zachowania może go spotkać nagana.

Trudno jest później oduczyć psa nawyków, wyuczonych w tym okresie. Często ma to ścisły związek ze złymi doświadczeniami lub błędami w hodowli, socjalizacji, czy szkoleniu. Można mu tego jednak zaoszczędzić, ucząc się jego języka i rozumiejąc go.

© Załoga Chartykasa