Klasyfikacja ras

D O M E N A – Eukarioty (Eucaryota).
Domena, to kategoria systematyczna, wyższa od królestwa. Klasyfikuje ona organizmy na trzy duże grupy: bakterie, archeony i jądrowce. Pies należy do tej ostatnich, jądrowców, znanej też jako eukarioty. Są to organizmy zbudowane z komórek posiadających komórka z jądra komórkowe z chromosomami. Do eukariotów zalicza się także trzy inne królestwa – protisty, grzyby i rośliny.

K R Ó L E S T W O – Zwierzęta (Animalia).
Królestwo łączy w sobie wiele typów organizmów, mających wspólne cechy. Dziś wyróżniamy pięć królestw –  bakterie, grzyby, protista, rośliny i zwierzęta.

T Y P – Strunowce (Chordata).
Typ obejmuje blisko spokrewnione ze sobą gatunki. W tym przypadku strunowce, organizmy cechujące się sześcioma podstawowymi cechami – posiadaniem struny grzbietowej, cewki nerwowej, gardzieli, układu pokarmowego, serca i umięśnionego ogona.

P O D T Y P – Kręgowce (Vertebrata).
Podtyp, to kategoria pomocnicza przy określaniu typu, do jakiego należy dany gatunek. Pies należy do podtypu kręgowców – zwierząt charakteryzujących się posiadaniem kręgów lub kręgosłupa.

G R O M A D A – Ssaki (Mammalia).
Gromada, to zbiór blisko określonych rzędów, prócz ssaków wyróżniamy także między innymi ptaki, owady, pajęczaki, paprotniki etc.

P O D G R O M A D A – Ssaki żyworodne (Theria).
Ssaki żyworodne charakteryzują się żyworodnością. Zarodek rozwija się w macicy, a jego rozwój umożliwia łożysko, do którego za pomocą krwi matki dostarczane są wszelkie potrzebne składniki. Wyróżniamy także ssaki jajorodne, najlepszym takim przykładem jest dziobak.

S Z C Z E P – Łożyskowce (Eutheria).
Szczep jest w biologii pojęciem dość wieloznacznym, łożyskowce są nazywane też ssakami wyższymi. W tym wypadku młode rozwijają się w łożysku, a ciąża trwa od kilku miesięcy (pies) do około dwóch lat (słoń). Do szczepu ssaków niższych zaliczamy tylko dwie grupy – stekowców i torbaczy.

R Z Ą D – Drapieżne (Carnivora).
Rząd, to blisko ze sobą spokrewnione rodziny, prawdopodobnie wywodzące się od kilku wspólnych przodków. Drapieżniki są rozpowszechnione po całym świecie, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. najbardziej charakterystyczną cechą jest występowanie groźnego uzębienia i pazurów – podstawowych narzędzi, bez których przetrwanie byłoby niemalże niemożliwe.

P O D R Z Ą D – Psokształtne (Caniformia).
Psokształtne, to określenie budowy ciała zwierzęcia. Wszystkie gatunki należące do tej grupy, mają kilka charakterystycznych cech w budowie, które sprawiają, że są do siebie pod pewnymi względami podobne. Zaliczamy tu takie grupy, jak psy, niedźwiedzie, uchatki, foki, hieny łasice etc.

R O D Z I N A – Psowate (Canidae).
Rodzina, to bardzo blisko ze sobą rodzaje. Rodzina psowatych obejmuje około 40 współcześnie żyjących gatunków, jest także główną tematyką tego bloga.

R O D Z A J – Canis.
Rodzaj, to już ostatni podział przed gatunkiem. Organizmy są ze sobą ściśle spokrewnione, mają wiele podobnych cech w budowie, zachowaniu czy stylu polowania. W skład rodzaju Canis, prócz psa domowego i wilka, wchodzą też takie gatunki, jak dingo, kojoty, czy szakale.

G A T U N E K – Pies domowy (Canis lupus familiaris).
Pies domowy powstał na podstawie doboru sztucznego (stworzony przez człowieka). Według wielu teorii wywodzi się od wilka, jednak nad jego historią wisi jeszcze wiele nierozwiązanych tajemnic.

Zdaję sobie sprawę, że w notce tej mocno trąci biologią i dla tych, którzy nie przerabiali w szkole systematyki, może to stanowić pewien problem, dlatego starałam się jak najlepiej to wyjaśnić. Niedługo dam kolejną notkę o zagadnieniu systematycznych. Myślę, że wielu z Was zaciekawi jej tematyka, która, nawet dla mnie, stanowiła pewną niespodziankę.

© Załoga Chartykasa