Fame – Final Perfomance.mp3
 Historia

 
© Purplejackdaw.deviantart.com

Przy edytowaniu notki „Ewolucja psa” natknęłam się na ciekawą wzmiankę. Otóż, uważa się, że Miacis wraz z Uintacyonem, Vassacyonem, Vulpavusem i Oodectesem są przodkami wszystkich współczesnych drapieżnych. Ażeby dokładnie zrozumieć, co mam na myśli, pisząc tę notkę, musimy zacząć od systematyki rodziny Canidae, z którą zapoznaliście się tu.

Podrząd – psokształtne (Caniformia).

Pamiętacie ten fragment, prawda? To na nim się dziś zatrzymam. Otóż, zwierzęta psokształtne to nie tylko dobrze nam znane psowate, ale także dziewięć innych rodzin, które chciałabym dziś opisać.

Niedźwiedziowate (Ursidae).

Wargacz © Henrieke.da.com

W skład tej rodziny wchodzi dziewięć obecnie żyjących gatunków (panda wielka, niedźwiedź malajski, andyjski, brunatny, polarny, himalajski, wargacz i baribal) oraz pięć wymarłych. Dodatkowo wśród populacji niedźwiedzia brunatnego, himalajskiego i baribala wyróżnia się wiele podgatunków, ale nie o tym chcę pisać. Niedźwiedzie wyewoluowały z psowatych, można więc powiedzieć, że psowate są ich praprzodkami.
Amficjony (Amphicyonidae)

Szkielet amphicyon ingens © wikipedia.pl

Amficjony to wymarła rodzina, żyjąca od 37-9 milionów lat temu. W języku angielskim nazywa się je niedźwiedziopsami (bear dog). Pierwotnie były uważane za bliskich krewnych niedźwiedzi z czasem jednak pewne dowody zasugerowały, że mogą być krewnymi psowatych. Obecnie zalicza się je jako krewnych najbardziej pierwotnym psowatych.
Łasicowate (Mustelidae).

Zirara © wikipedia.pl
Łasicowate obejmują takie gatunki, jak balizaur, hirara, grizon, rosomak, zorilla, kuna, soból, borsuk, ratel, ryjonos, łasica, gronostaj, tchórz, norka, wyderka, wydra, arirania. Łasicowate są blisko spokrewnione z pandami, skunksami i szopami. Wiele z nich jest hodowanych dla futra (notrki), inne trzymane jako zwierzęta domowe (tchórzofretki).
Skunksowate (Mephitidae).

 
Skunks © armyski85.da.com

Obejmuje skunksy, teledu i surillo. Zwierzęta te wypracowały bardzo skuteczną metodę samoobrony – wydzielają cuchnącą ciesz, którą celują najczęściej w nos przeciwnika.

Szopowate (Procyonidae).

 
Kinkażu © neoikeia.da.com

Zaliczamy tu takie gatunki, jak szop, kotofretka, olingo czy kinkażu. Kiedyś należały do tej rodziny także panda wielka i mała, z czasem jednak przeniesiono je do innych rodzin. Szopy żywią się praktycznie wszystkich, niektóre żyją całymi rodzinami, inne w parach, a jeszcze inne są samotnikami.

Pandowate (Ailuridae). 

 
Panda mała © Pandyp.da.com

Obecnie do rodziny tej zalicza się tylko i wyłącznie pandę małą, a także spokrewnione z nią gatunki już wymarłe. Panda małą zamieszkuje tereny Chin, Indii, Nepalu i Birme.

Fokowate (Phocidae).

  
Słoń morski północny © Sooper-Deviant.da.com

Obejmuje dziewiętnaście gatunków, między innymi foki, mniszki, słonie morskie, krabojady, lamparty morskie, kapturniki i nerpy. Zwierzęta te opanowały niezwykłą zdolność wstrzymania oddechu nawet do czterdziestu minut.

Uchatkowate (Otariidae).

 
Uchatka nowozelandzka © carterr.da.com

Do uchatkowatych należą nie tylko uchatki, ale tak kotiki i otarie. Zwierzęta te opanowały wybrzeża obu Ameryk, Australii i wielu wysp oceanicznych.

Morsowate (Odobenidae).

 
Mors © lunchi.da.com

W dawnych czasach rodzina ta była bardzo rozprzestrzeniona i liczyła ponad 30 gatunków. Obecnie jedynym żyjącym jej przedstawicielem jest mors, spotykany u wybrzeży Arktyki.

Ponowię więc pytanie zadane w tytule notki: Czy zwierzęta psokształtne są najbliższymi kuzynami psowatych? Możliwe, że dwie pierwsze rodziny, niedźwiedzie i amficjony tak. Ale czy pozostałe możne uznać za w jakimś sensie z nimi spokrewnione? Nie znam dokładnej odpowiedzi na to pytanie, ale jeśli są, to pokrewieństwo to jest bardzo dalekie.

© Załoga Chartykasa