Miley Cyrus – The Climb.mp3

 O psie

 
Groźba.

 
Niezdecydowana groźba.

 
Słaba groźba.

 
Oznaka groźby.

 
Strach.

 
Niepewność przy spotkaniu z psem dominującym.
Źródło zdjęć nieznane.

Pamiętajmy jednak, że prawdziwe zamiary psa możemy rozpoznać dopiero wówczas, gdy przyjrzymy się całej postawie, a nie tylko poszczególnym jej częściom. Mam tu na myśli ułożenie ciała, ogona, uszu… Błędne zinterpretowanie sygnałów wysyłanych przez psa często może doprowadzić do przykrych wydarzeń.

© Załoga Chartykasa