Miranda CosgroVe – What are you waiting for.mp3

  O psie

Zmysł słuchu jest drugim (zaraz po węchu) najważniejszym psim zmysłem. Na uszy psa składa się aż siedemnaście mięśni, które sprawiają, że uszy są w stanie obracać się o niemalże 180 stopni. Dzięki temu pies może skierować uszy w tę stronę, z której dobiegają niepokojące go dźwięki (widać to bardziej u psów z uszami stojącymi).

Słuch psa jest zmysłem bardzo wrażliwym, potrafi wyłapać dźwięki o częstotliwości tak niskiej jak 16 Hz (infradźwięki) i tak wysokie jak 50 000 Hz (ultradźwięki). Właśnie dlatego tak ważne jest, aby nie zabierać psów w głośne miejsca (imprezy, duże zbiorowiska ludzi), gdyż wrażliwe psie uszy słyszą o wiele więcej, niż nasze (próg słyszalności człowieka to zaledwie 20 000 Hz). Ciekawe jest to, że pies jest w stanie usłyszeć człowieka znajdującego się 20 metrów od niego.

Psy przy rozpoznawaniu znanych osób kieruję się nie tylko węchem, ale i słuchem, gdyż mają doskonałą pamięć słuchową. Potrafią zapamiętać i rozróżnić rodzaje kroków ludzi oraz różne charakterystyczne dźwięki – skrzypienie wozu czy odgłosy znanego mu motoru. Należy też pamiętać, że różne rasy mają różnie rozwinięty słuch. Najlepiej słyszą rasy z uszami stojącymi.

Głośne dźwięki wywołują u psów ból (może się to objawiać wyciem), zaś dłuższe przebywanie w hałaśliwym otoczeniu może przytępić im słuch. Innymi czynnikami, mogącymi pogorszyć słuch naszego pupila są choroby uszu, zła pielęgnacja (głównie dotyczy psów z uszami zwisającymi) oraz starość.

© Załoga Chartykasa