Jordyn Taylor – Over you..mp3
 Dzikie psowate

Lis wyspowy (systemowo Urocyon littoralis) jest jednym z trzech przedstawicieli rodzaju Urocyon. Wielkością przypomina domowego kota o futrze szarym na głowie, czerwonym po bokach, białym na brzuchu, gardle oraz dolnej części pyska z czarnymi pasami na górnej połowie ogona. Umaszczenie to sprawia, że lisa z wysp Channel bardzo trudno jest zapomnieć. Zamieszkuje tylko i wyłącznie sześć z ośmiu wysp Channel w Kalifornii. Wyróżnia się sześć podgatunków tego lisa.

© Timberwolf4u.deviantart.com

Lis ten jest monogamistą, co oznacza, że polują tylko na jedną partnerkę, nie zapładniając większej ilości. Sezon godowy trwa u nich od stycznia do późnego lutego bądź nawet początku marca. Po około 40 dniowej ciąży (waha się od 33 do 50 dni) na świat przychodzą zazwyczaj dwa lub trzy szczenięta. Matka karmi, dopóki nie ukończą około 8 tygodniu. Co ciekawe, większość samic rodzi młode już po skończeniu roku, czyli stosunkowo szybko. Dojrzałość płciową bowiem uzyskują już w dziesiątym miesiącu życia.

Na wyspach panuje ogromna różnorodność biomów: lasy strefy umiarkowanej, łąki, chaparralach, jednakże ich ulubione środowisko to piętrowy las z dużą ilością krzewów owocowych. Są aktywne głównie o zmierzchu i o świcie, chociaż zależy to także od pory roku, latem wykazują wyższą aktywność niż zimą. Z reguły są samotnikami, poza okresem godowym. Ciekawe jest to, że lis wyspowy nie boi się człowieka, jako że to on stał zawsze na szczycie łańcucha pokarmowego. Podobnie jak fenek takiego lisa jest stosunkowo łatwo oswoić, są też z reguły posłuszne. Porozumiewają się za pomocą sygnałów dźwiękowych, zapachowych oraz przy użyciu mowy ciała. Dominujący osobnik zwykle zmusza do posłuszeństwa podlegające mu zwierzęta, patrząc prosto w oczy. Jak wiele innych dzikich zwierząt, znaczą swoje terytorium za pomocą moczu i kału.

© jack-13.deviantart.com

Małe rozmiary tego lisa są spowodowane separacją allopatryczną – lis jest odgrodzony od reszty świata, co sprawia, że nie jest uodporniony na choroby przenoszone ze stałego lądu. Zwłaszcza te, które przywożą ze sobą domowe psy. Tak na przykład niezbyt groźna nosówka w 1998 zabiła ponad 90% populacji lisa na jednej z wysp. W dużej mierze zostały wytrzebione w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku na skutek polowań przez ludzi. Dodatkowo lisy są wybijane przez orła bielika, ich naturalnego wroga numer 1. Uważa się, że jedyną nadzieją na uratowanie zagrożonych wyginięciem podgatunków lisa jest całkowite usunięcie bielika z wysp. Inne problemy, będące przyczyną zmniejszania się populacji lisa wyspowego, to degradacja środowiska przez zwierzęta przywleczone przez ludzi, takie jak świnie czy owce, przywiezione w latach dwudziestych dwudziestego wieku. Zwierzęta te tratują naturalne środowisko niewielkich lisów, niszcząc ich kryjówki i źródło pożywienia potencjalnych ofiar. Są zagrożone także potrąceniem, przez samochody osobowe oraz Marynarkę Wojenną, która wyłapuje i usypia lisy, będące zagrożeniem dla pewnego rzadkiego gatunku ptaka (dzierzba siwa).

© Timberwolf4u.deviantart.com

W 2004 roku aż cztery podgatunki lisa uznano za zagrożone wyginięciem. Na szczęście stopień zagrożenia jest niewielki. Podgatunki te zostały włączone w program rozmnażania, aby odbudować ich populacje. Channel Islands są kontrolowane w dużej mierze przez urząd ochrony przyrody oraz rząd federalny. To oznacza, że lisy mają bardzo duże szanse, aby ich populacja została odbudowana, bez niebezpieczeństwa wtargnięcia ludzi do ich środowiska.

Pozostałe informacje:

  • Nazwy: Lis wyspowy, lis kalifornijski, Insel-Graufuchs, Guineu grisa de les illes Santa Bàrbara, Coast fox, short-tailed fox, island gray fox, Channel Islands fox, channel islands gray fox, California Channel Island fox, insular gray fox, Island fox.
  • Jest najmniejszym gatunkiem lisa zamieszkującym USA, ponadto jest drugim najmniejszym lisem świata.
  • Długość ciała: 48-50 cm, wysokość: 12-15 cm, waga: 1,3-2,8 kg.
  • Linieje zaledwie raz w roku, pomiędzy sierpniem, a listopadem.
  • Na wolności żyją zaledwie 4 do 6 lat, w niewoli mogą dożyć nawet do 8.
  • Żywią się owocami, owadami, jajami ptaków, krabami, jaszczurkami, małymi ssakami i ptakami.
  • Każdą z wysp zamieszkuje nie więcej niż 1000 osobników.
© Załoga Chartykasa