Klasyfikacja ras


© stbernard.republika.pl

 Oficjalna strona FCI

FCI to organizacja powstała 12 maja 1911 roku z siedzibą w Belgii (ciekawe jest to, że swoją siedzibę ma tam także NATO). FCI stoi na czele wszystkich organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Australii. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone – posiadają one wiele organizacji kynologicznych, ale największymi są UKC (United Kennel Club) i AKC (American Kennel Club) oraz Wielka Brytania – posiadająca po prostu Kennel Club. in the United Kingdom.

W skład FCI wchodzi około 80 członków (państw) oraz tak zwani „partnerzy kontaktowi”. Kompetencje FCI są dość rozległe, zajmuje się ono między innymi ustalaniem wzorców ras (w specjalnej Komisji Standardów). Jeśli rasa nie posiada wzorca uznanego przez FCI, automatycznie zalicza się do „ras niezarejestrowanych” (jest ich mniej więcej tylko samo, ile zarejestrowanych). Ponadto FCI jest patronatem wszelkich imprez (zawody, wystawy) z udziałem psów rasowych w krajach członkowskich (Co ciekawe, nagrody z wystaw pod ich patronatem są najbardziej wartościowe). Ostatnim zadaniem FCI jest prowadzenie spisu wszystkich zarejestrowanych hodowli psów rasowych.

Aby kraj mógł przystąpić do FCI, musi stworzyć międzypaństwowy związek kynologiczny. Chodzi o to, że wymagane jest stworzenie struktury zrzeszającej mniejsze kluby. Przypomina to nieco ustrój państwa. Przypuśćmy, że miasto symbolizuje jeden klub, a prezydent miasta to przewodniczący klubu. Wszystkie kluby zrzesza prezydent kraju, czyli przewodniczący Polskiego Związku Kynologicznego. Stworzenie takiej struktury gwarantuje wejście do FCI.

Obecnie FCI zarejestrowało 369 ras i wciąż planuje rejestrować nowe. Jeśli zdarza się, że rasa wyginie, zostaje skreślona z listy FCI. Nie wiadomo jednak, czy jej miejsce zajmuje inna, czy numer pozostaje „pusty”. Rasy podzielone zostały na 10 grup, a te jeszcze dodatkowo na sekcje, łączące w sobie rasy o podobnych cechach i przeznaczeniu.

W 2011 FCI obchodzi swoje stulecie.

W skrócie
Nazwy: Fédération Cynologique Internationale, FCI, Międzynarodowa Federacja Kynologiczna
Adres: Sekretariat Generalny FCI. Place Albert 1er, 13B-6530 Thuin, Belgia.
Telefon: +32 71 59.12.38
Fax: +32 71 59.22.29
Kompetencje: ustalanie wzorców, patronat wszelkich imprez z udziałem psów rasowych, prowadzenie repertorium hodowli psów rasowych.
Członków: 80 + partnerzy kontaktowi.
Ras uznanych: 369 (obecnie).
Data powstania: 12 maja 1911
Ciekawostka:FCI wydaje kwartalnik w czterech językach: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Informacje tutaj: STRATEGO, Muhlenweg 4, 7221 Marz, Autriche.

© Załoga Chartykasa