A*Teens – Sugar Rush.mp3
 Klasyfikacja ras


© grafika google

Oficjalna strona F.C.I

F.C.I. (nie mylić z FCI!) jest międzynarodową federacją kynologiczną z siedzibą w Hiszpanii, zrzeszającą stowarzyszenia kynologiczne z całego świata. Początku działania F.C.I. to 1977 rok, kiedy tu uchwalono Dyrektywę Unii Europejskiej, która podkreślała znaczenie podstawowych praw zawartych w konstytucjach krajów członkowskich, ale pierwsze państwa zostały przyjęte dopiero w 1990 roku.

O przyjęciu państwa do F.C.I decyduje Normativa Basica de la F.C.I.. Warunki te to prawnie zarejestrowana działalność stowarzyszenia (zgodna z prawem państwa), demokratyczne zasady działania stowarzyszenia oraz propagowanie przezeń idei psa rasowego i jego hodowli.

W 2009 roku w Niemczech podpisano deklarację, która mówiła między innymi o swobodzie przepływu psów europejskich w Europie, wymianę informacji z 327 stowarzyszeniami kynologicznymi, współpracę w zakresie uznawania i wymiany sędziów kynologicznych, utworzenie europejskiej bazy danych DNA psów rasowych, uznawanie wszystkich ras psów, które zostały wpisane w krajowe rejestry ksiąg rodowodowych.

Obecnie F.C.I. zrzesza 25 członków, współpracę podpisała z ponad 35 organizacjami kynologicznymi. Celami F.C.I. są:
* propagowanie hodowli psa rasowego.
* patronat na wystawach organizowanych przez kraje członkowskie oraz współpracujące organizacje.
* wymiana sędziów kynologicznych.
* propagowanie demokratycznych zasad działania organizacji kynologicznych.

W Polsce członkowie F.C.I to Polski Klub Psa Rasowego, Polska Federacja Kynologiczna i Polska Unia Kynologiczna.

W skrócie:
Nazwy: Federación Canina Internacional –  Perros de Pura Raza, międzynarodowa federacja kynologiczna, F.C.I
Telefon: +34-963.526.471
Fax: +34-963.941.152
Mail: informacion@webfci.org
Kompetencje: propagowanie hodowli psa rasowego, patronat na wystawach, wymiana sędziów kynologicznych oraz propagowanie demokratycznych zasad działania organizacji kynologicznych.
Członków: 25 + współpraca z 35 organizacjami kynologicznymi.
Data powstania: około 1977 roku.

© Załoga Chartykasa