Olly Murray – Hand on heart.mp3
 Zdrowie

Zanim wprowadzimy psa w narkozę, wykonywana jest premedykacja, czyli farmakologiczne przygotowanie do zabiegu. Polega na podawaniu leków uspokajających i przeciwbólowych, najczęściej w formie mieszanki podawanej domięśniowo. Ma to na celu między innymi zniesienie bólu przed operacją, zmniejszenie dawek środków do znieczulenia ogólnego i zapewnienie łagodnego wybudzenia się psa po zabiegu.

U uspokojonego już psa zakładany jest wenflon, czyli kateter dożylny, który powinien być zakładany niezależnie od zastosowanego znieczulenia. Stanowi on swego rodzaju „furtkę”, sposób, dzięki któremu w razie potrzeby można szybko podać leki i otrzymać niemalże natychmiastowe działanie. Co więcej poprzez wenflon podawany jest także środek do wprowadzenia znieczulenia ogólnego. Zazwyczaj jest stosowany krótko działający preparat powodujący utratę przytomności. Co więcej, umożliwia to założenie intubacji, czyli rurki dotchawicznej.

Intubacja także powinna być zakładana rutynowo, także wtedy, gdy znieczulenie będzie utrzymywane drogą dożylną. Układ oddechowy może być zdradliwy, dlatego utrzymanie drożności dróg oddechowych i prawidłowego podawania tlenu jest podstawą do bezpiecznego przebiegu znieczulenia. Samo znieczulenie można też podać za pomocą anestetyku wziewnego za pomocą maski.

Zarówno po premedykacji, jak i każdym innym zabiegu, oceniany jest stan zwierzęcia, w celu oceny reakcji na środki znieczulające. Zwierzę też pozostaje pod stałym nadzorem weterynarza.

© Załoga Chartykasa