The Wanted – We own the night.mp3
 Zdrowie

Jak dobrać odpowiednie środku znieczulenia ogólnego?

Przede wszystkim? Indywidualnie! Zarówno rodzaj, jak i dawka oraz droga podania narkozy musi być dobrana do konkretnego pacjenta na podstawie dotychczas zebranych informacji. Jak dotąd nie został wyprodukowany anestetyk, który wywołałby utratę przytomności i odczuwania bólu, a nie powodował przy tym osłabienia funkcjonowania układu sercowo-oddechowego.

Trzeba pamiętać, że każdy środek jest w pewien sposób także trucizną, dlatego najważniejszym elementem jest umiejętność podawania go do organizmu, dokładna znajomość efektów jego działania oraz możliwych powikłań w przypadku przedawkowania.

Jedną z lepszych technik jest technika znieczulenia złożonego, polegająca na podawaniu kombinacji leków uspokajających, przeciwbólowych i nasennych. Taki sposób podawania umożliwia znieczulenie psa przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na inne układy organizmu, a także często pozwala w łatwy sposób sterować głębokością i czasem trwania narkozy.

Rodzaje narkozy.

Rozróżnia się dwa rodzaje narkozy: infuzyjną, czyli podawaną dożylnie i inhalacyjną czyli za pomocą maski w postaci wziewnej.

  • znieczulenie dożylne – w niektórych przypadkach uważa się go za najlepszy sposób podawania narkozy. W zależności od rodzaju środka i sposobu jego podawania, można uzyskać znieczulenie o różnej długości trwania. Działanie trwa tak długo, jak długo jego koncentracja we krwi znajduje się w zakresie stężenia terapeutycznego. W momencie, w którym pies zaczyna się wybudzać, można przedłużyć znieczulenie, podając dawkę uzupełniającą. Dużą zaletą tej metody jest bardzo szybkie wprowadzenie w stan znieczulenia, równie szybkiej zmiany głębokości oraz szybkiego wybudzenia w razie potrzeby.
  • znieczulenie wziewne (inhalacyjne) – taka metoda wymaga aparatury, za pomocą której znieczulenie w postaci lotnej podawane jest do dróg oddechowym psa. Zmiana głębokości narkozy jest jeszcze łatwiejsza, niż w przypadku dożylnego – wystarczy zmniejszyć lub zwiększyć stężenie podawanego anestetyku.

© Załoga Chartykasa