Cascada – Dangerous.mp3

 Dzikie psowate

Oryginalna bajka La Fontaine’a.

© khevyel.deviantart.com

Po długich latach walk i nienawiści

Wilki z owcami zapragnęły zgody.

Pokój jednakie zapewniał korzyści

Dla stronobudwu; bo choć owcze trzody

Były gnębione wilczymi pazury,

Za to w napastników skóry

Odziewali się pasterze.

Stanęło zatem przymierze –

Na wniosek pełnomocników

Wilki dały wilczęta jako zakładników,

Owce – wierne kundysy. Traktat odczytano,

Przyjęto i podpisano.

Lecz wkrótce, kiedy w wilków wzrosły wilczki młode,

Głód zwyciężył skrupuły, przysięgi i zgodę.

Więc w nocy, gdy pasterze używali wczasu,

Wilki wpadły zdradziecko do owiec w zagrodę

I porwawszy jagnięta, uciekły do lasu.

Tymczasem piesków, co spokojnie spały

Ufając traktatów treści,

Ich stróże, starzy wilcy, rozdarli w kawały.

Oto i koniec powieści.

Zgoda dobrą jest rzeczą, lecz powiedzmy szczerze:

Na co zda się ze zdrajcą zawierać przymierze?

Nie pióro, ale oręż i waleczne ramię

Niech pisze pokój z wrogiem, co przysięgi łamie.

© Załoga Chartykasa