Klasyfikacja

Wadą nazywamy termin używany w standardach ras psów (dla przykładu: wzorzec doga niemieckiego) do opisania aspektów wyglądu i charakteru, które uznano za szkodliwe albo dla typu rasy, albo dla samego zwierzęcia. Odnoszą się one do cech obserwowalnych gołym okiem – wygląd, ruch, temperament. Nie dotyczą one tych wad, które zostają wyłapane podczas badań genetycznych, prób pracy, prób sportowych lub innych specyficznych testów.

Wady te są inne dla każdej rasy psa, nie mogą one być uogólnione dla wszystkich ras psów, gdyż to, co jest wadą u jednego, może być pożądane lub akceptowalne dla innych ras. Przykładem może być wilczy pazur, który u większości ras jest niemile widziany, a na przykład u owczarków francuskich jest wymagany i to jego brak jest uznawany za wadę. Listę cech uznawanych za wadę zawsze znajdziemy w końcowej części wzorca.

Jaki mamy w tym cel?

Jakie może być zastosowanie takich wad? Cóż, same wystawy i oceny wystawiane przez sędziów mają pomagać hodowcom w doborze najlepszych psów hodowlanych, a potencjalnym kupcom znalezienie szczeniaka po najlepszych rodzicach. Z kolei spis potencjalnych wad pomaga sędziom wykluczać osobniki nie nadające się do hodowli. Zdarza się, że niektóre cechy uznawane za wady mogą upośledzać zdolności psa do pracy.

Dla przykładu: jesteśmy na wystawie, obserwujemy prace sędziów. Obszar, jaki zajmuje to widowisko do najmniejszych nie należy, co więcej, w tym samym czasie w jednym miejscu znajdują się setki, jeśli nie tysiące ludzi, jak i psów. Jedną z największych i najczęściej pojawiających się wad jest agresja. Jeśli zdarzy się, że pies wykazuje agresję w stosunku do sędziego, a zwłaszcza skoczy na niego – zostaje automatycznie zdyskwalifikowany z wystawy i poproszony o opuszczenie jej terenu. Co więcej zostaje wystawiona ocena dyskwalifikująca, gdyż agresja nigdy nie jest cechą pożądaną u reproduktorów, a osobniki ja przejawiające powinny być wykluczane z hodowli. Wiadomo, że niektóre psy, zwłaszcza dominujące mogą wykazywać agresję w stosunku do nieznanych i obcych osobników, ale nie jest to usprawiedliwieniem dla nieuzasadnionej agresji.

Wady poważne, drobne, a dyskwalifikujące.

Zacznijmy od tego, że jak mówi wzorzec doga niemieckiego: „Każde odchylenie od wymienionych wcześniej norm musi być traktowane jako wada której oszacowanie powinno być podane adekwatnie do stopnia tego odchylenia”. Najkrócej mówiąc wszystkie cechy, które w jakikolwiek sposób odbiegają od tych opisanych przed tym punktem należy przeanalizować i w zależności od stopnia nasilenia tego odchylenia należy zdecydować, czy można potraktować je z przymrużeniem oka, czy należy stanowczo obniżyć ocenę psa bądź stanowią one podstawę do zdyskwalifikowania psa.

Drobne wady to zazwyczaj nieznaczne i trudne do zaważenia dla laika cechy wyglądu, jak na przykład braki w uzębieniu, które nie przeszkadzają ani w codziennym życiu, ani w rozpoczęciu dalszej hodowli. Nie mają one wpływu na zdolność psa do pracy, do rozrodu, nie będą też przekazywane w dalszej hodowli. Co więcej, mogą one zostać wyeliminowane poprzez staranny dobór rodziców w następnej generacji.

Wady poważne nie są już takie zabawne. Do najczęściej zaliczanych są te, które mają wpływ typ rasy, zniekształcając go w sposób znaczący. Bardzo poważną wadą są wady budowy, ograniczające zdolność psa do wykonywania pracy – na przykład zbyt wysklepiony tył, ograniczający jego prędkość (u psów zaganiających i pasterskich), czy też przytłaczany już agresywny charakter psa. Wad tych nie da się wyeliminować na drodze hodowli, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoro pojawiły się raz, będą pojawiać się dalej.

Za wady dyskwalifikujące uważa się wszystkie te cechy, które w sposób znaczący ingerują w typ rasowy (agresja, bojaźliwość, zbyt niski, zbyt wysoki wzrost, znaczące odbieganie od umaszczenia = przeważająca biel, wyblakłe pręgi), wady zagrażające życiu lub zdrowiu (rozdwojone nosy, wady postawy, choroby genetyczne. Zalicza się tutaj także nielegalne zabiegi, jakim został poddany pies – kopiowanie uszu lub operacje plastyczne, które mają na celu zatuszowanie wad kosztem zdrowia zwierzęcia. Także znaczące odbieganie od temperamentu, głównie nadmierna agresja lub okazywany strach są podstawą do dyskwalifikacji.

Należy jednak w dalszym ciągu pamiętać, że wada wadzie jest nierówna i to, czy zostanie uznana na poważną zależy głównie od typu psa i jego przeznaczeniu. Niektóre cechy pożądane na przykład u pracusiów będą dyskwalifikacją dla psów towarzyszących.

Wady u psów pracujących

Psy pracujące często narażone są na urazy, blizny czy złamanie, których obecność może być uznawane za podstawę do dyskwalifikacji bądź obniżenia oceny na wystawie. Wyjątkiem są na przykład australian cattle dogi oraz niektóre teriery, u których nie ma to wpływu na ocenę. Bardzo często u ras psów pracujących wyróżnia się dwa typy – użytkowy i wystawowy. Typ użytkowy jest często sprzeczny z tym, co głosi wzorzec i na wystawach otrzymałby niskie oceny, z kolei typ wystawowy niekoniecznie ma te cechy, które potrzebuje pies pracujący. Choć tak różne, dalej są jedną, rodowodową rasą.

I tak na przykład często typy pracujące są cięższe, masywniejsze, bardziej wytrwałe, mają większy temperament niż ich wystawowi bracia. Są trudniejsze w codziennym utrzymaniu, bardziej niezależne i uparte, przyzwyczajone do tego, że wciąż coś robią, a co za tym idzie robią się kłopotliwe, gdy się nic nie dzieje. Hodowcy często się kłócą, iż nieustanne dążenie do stworzenia idealnego typu rasy doprowadziło do zaniku cech użytkowych u rasy. Bardzo często właśnie na wystawach kładzie się nacisk na wygląd zewnętrzny, a nie cechy użytkowe rasy, dlatego właśnie często pies w typie użytkowym nie ma szans na wystawach, gdyż, według wzorca, nie zgadza się z typem rasowym…

 © Załoga Chartykasa