Sylwia Grzeszczak – Małe rzeczy.mp3

  Charaktery

jamthund © fotocommunity.de
  • jest psem energicznym i żywiołowym.
  • bardzo spokojny i opanowany.
  • czuły i delikatny wobec członków rodziny.
  • bardzo podatny na szkolenia i posłuszny właścicielowi.
  • ma skłonności dominacyjne, niemniej ujawnia je wyłącznie w kontaktach z innymi zwierzętami.
  • podporządkowuje się właścicielowi.
karelski pies na niedźwiedzie © grizzlydiscoveryctr.com
  • bardzo samodzielny zarówno w pracy, na polowaniu jak i w życiu codziennym.
  • nie leży w jego naturze uległość i posłuszność.
  • dobrze ułożony słucha się właściciela.
  • są bardzo przyjaźnie nastawione wobec ludzi.
  • bardzo wytrwałe, odważne i wrażliwe na sposób traktowania przez swojego przewodnika.
  • zrównoważony, nieco powściągliwy, odważny i wytrwały.
  • bardzo pewny siebie.
  • może być agresywny w stosunku do innych psów, ale nigdy w stosunku do ludzi
  • często skory do bójki.
  • w stosunku do obcych jest nieufny, ale nie agresywny.
  • nie jest to wybitny stróż i obrońca.
lundehund © fotocommunity.de
  • prawdziwy alpinista wśród psów.
  • miły, posłuszny i niewymagający towarzysz człowieka.
  • bardzo szybko przywiązują się do rodziny, obdarzając jej najmłodszych członków szczególną miłością.
  • są bardzo serdeczne wobec swoich bliskich.
  • nieufne i nieśmiałe w stosunku do obcych.
  • nie powinny wykazywać skłonności do agresji.
  • nie powinny mieszkać w domach z mniejszymi zwierzętami, gdyż mają zbyt silny popęd łupu.
łajka rosyjsko-europejska © royal-canin.ca
  • łajki nie są psami zaprzęgowymi, tylko myśliwskimi.
  • są samodzielne, niezależne i inteligentne.
  • cicho tropią zwierzynę i dopiero w chwili wystawiania głośno szczekają wzywając myśliwego.
  • odznacza się zdecydowanym charakterem.
  • jest nieprzekupna, czujna i nieufna w stosunku do obcych, co czyni z niej świetnego stróża.
  • jest okropnie hałaśliwa, więc skutecznie zaalarmuje całą okolicę w przypadku niebezpieczeństwa.
  • zwykle zaczepna i agresywna wobec innych psów, nawet.
  • jest wierna i przyjacielska wobec swego przewodnika.
  • typowy pies jednego pana, który akceptuje, co prawda innych członków rodziny, ale stawia się z nimi na równi w hierarchii.
  • nie nadaje się dla dzieci, ani na psa rodzinnego.
łajka wschodniosyberyjska © royal-canin.ca
  • łajki nie są psami zaprzęgowymi, tylko myśliwskimi.
  • są samodzielne, niezależne i inteligentne.
  • cicho tropią zwierzynę i dopiero w chwili wystawiania głośno szczekają wzywając myśliwego.
  • odznacza się zdecydowanym charakterem.
  • jest nieprzekupna, czujna i nieufna w stosunku do obcych, co czyni z niej świetnego stróża.
  • jest okropnie hałaśliwa, więc skutecznie zaalarmuje całą okolicę w przypadku niebezpieczeństwa.
  • zwykle zaczepna i agresywna wobec innych psów, nawet.
  • jest wierna i przyjacielska wobec swego przewodnika.
  • typowy pies jednego pana, który akceptuje, co prawda innych członków rodziny, ale stawia się z nimi na równi w hierarchii.
  • nie nadaje się dla dzieci, ani na psa rodzinnego.
łajka zachodniosyberyjska © royal-canin.ca
  • łajki nie są psami zaprzęgowymi, tylko myśliwskimi.
  • są samodzielne, niezależne i inteligentne.
  • cicho tropią zwierzynę i dopiero w chwili wystawiania głośno szczekają wzywając myśliwego.
  • odznacza się zdecydowanym charakterem.
  • jest nieprzekupna, czujna i nieufna w stosunku do obcych, co czyni z niej świetnego stróża.
  • jest okropnie hałaśliwa, więc skutecznie zaalarmuje całą okolicę w przypadku niebezpieczeństwa.
  • zwykle zaczepna i agresywna wobec innych psów, nawet.
  • jest wierna i przyjacielska wobec swego przewodnika.
  • typowy pies jednego pana, który akceptuje, co prawda innych członków rodziny, ale stawia się z nimi na równi w hierarchii.
  • nie nadaje się dla dzieci, ani na psa rodzinnego.
norbottenspets © royal-canin.ca
  • jako pies myśliwski, powinien być uważny, śmiały i aktywny.
  • nigdy nie powinien sprawiać wrażenia nerwowego, płochliwego czy agresywnego.
  • wierny i oddany swojej rodzinie.
  • sprawdza się jako stróż, gdyż jest nieufny i podejrzliwy w stosunku do obcych.
  • nie toleruje także obcych psów na swoim terenie i nie cofnie się przed podjęciem walki.
  • nie nadają się do domów, w których żyją już inne mniejsze zwierzęta.
  • wykazują skłonność do włóczęgostwa, zwłaszcza jeżeli właściciel nie zapewni im rozrywki.
  • podatne na szkolenia i posłuszne.
  • są bardzo wierne, uczuciowe i dobrze czują się wśród dzieci.
norweski elkhund czarny © royal-canin.ca
  • jest bardzo mocnym i wytrzymałym psem.
  • są z natury samodzielne i niezależne, dlatego potrzebują właściciela, który będzie w stanie okiełznać ich skłonności do dominacji.
  • tylko dla osób doświadczonych.
  • muszą być poddawane szkoleniu już na najwcześniejszym etapie życia.
  • potrzebują stałej dziennej dawki ruchu.
  • psy pozostające w bezruchu mogą stać się apatyczne, niemrawe i pozbawione życia.
  • doskonale czują się w środowisku wiejskim.
norweski elhund szary © royal-canin.ca
  • jest bardzo niezależny i samodzielny w działaniu.
  • jednocześnie mocno ukierunkowany na pracę z człowiekiem.
  • towarzyski i bardzo energiczny czworonóg.
  • nie znosi samotności i nie powinien być izolowany od swojego rodzinnego stada.
  • wobec dzieci łagodny i tolerancyjny.
  • w stosunku do obcych zwierząt domowych również bywa łagodny
  • zdarza się, że niektóre osobniki nie tolerują innych samców i popadają z nimi w konflikty.
  • nie nadają się do obrony obejścia, niemniej są doskonałymi stróżami.
  • w domu bardzo spokojne, a wręcz flegmatyczne.
  • nie narzucają się opiekunom i nie mają potrzeby ciągłego siedzenia na kolanach i drapania za uchem.
  • potrzebują dużej ilości ruchu w ciągu dnia.
szpic fiński © royal-canin.ca
  • przenikliwe szczekanie szpica fińskiego jest jego cechą charakterystyczną.
  • jest odważny, lojalny i wierny wobec swojego pana.
  • czujny stróż, ale nie agresywny.
  • jest ogromnie nieufny w stosunku do obcych, których pilnuje.
  • wykazuje jednak dużo cierpliwości w stosunku do dzieci.
  • nie toleruje zbytnio obcych psów na swoim terenie.
  • na spacerach nie powinien przejawiać agresji do innych czworonogów.
  • może polować na koty i małe zwierzęta.
  • ma umiarkowaną skłonność do włóczęgostwa.
  • lubi chadzać swoimi ścieżkami i skoro jego pan nie chce zapewnić mu jakąś rozrywkę to sam ją sobie znajdzie.

© Załoga Chartykasa