Hodowla

Hodowcą może być:

 • członek ZkWP.
 • posiada 1 lub więc suk.
 • na terenie Polski.
 • przydomek hodowlany.
PRZYDOMEK HODOWLANY
 • Może być pisany przed i po nazwie psa.
 • Nazwa psa dużymi literami, np. PRIMA Satysfakcja.
 • Wszystkie przydomki są rejestrowane w FCI.
 • Przydomek nie może się powtarzać, jest nadany wszystkim szczeniętom bez względu na rasę, wszystkie szczenięta jednego miotu mają imiona na tę samą literę, imiona nie mogą się powtarzać.
 • Po zarejestrowaniu przydomek nie może być zmieniony.
Kwalifikacje hodowlane

– suki hodowlane

Warunki uzyskania wpisu do rodowodu „SUKA HODOWLANA” i założenia sztywnej karty w Oddziale:

 • jest zarejestrowana w ZKwP oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),
 • ukończyła 18 miesięcy (wyjątek rasy wielkogłowe),
 • uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie wystawowej od co najmniej 2 sędziów, 3 oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym 1 na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

Dopuszcza się po ukończeniu 12 miesięcy, suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych, które w klasie młodzieży uzyskały od 2-óch sędziów 3 oceny co najmniej dobre. Dalsze użytkowanie wymaga uzupełnienia wymogów hodowlanych. Wykaz tych ras: Grupa II – buldog angielski i Grupa IX – boston terrier, buldog francuski, chihuahua krótkowłosy i długowłosy, mops, pekińczyk.

– psy reproduktory

 • jest zarejestrowany w ZKwP oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),
 • ukończył 18 miesięcy,
 • uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie wystawowej, od co najmniej 2 sędziów, 3 oceny doskonałe, w tym 1 na wystawie międzynarodowej lub klubowej,
 • reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI będzie umieszczony na liście reproduktorów po uzupełnieniu wymogów obowiązujących według Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

© Załoga Chartykasa