Psy w służbie człowieka

Innym sposobem wykorzystywania psów w więziennictwie jest osmologia, czyli nauka zajmująca się zabezpieczaniem, przechowywaniem i rozpoznaniem śladów zapachowych ludzi.  Została ona przeniesiona do działu kryminalistyki i uznana jako osobna specjalność. Nazwa wywodzi się od greckich słów osme = węch i logos czyli nauka. Zadanie psów polega na ustaleniu zgodności zapachu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia z materiałem porównawczym pobranym od człowieka. Jest dziedzina młoda, ale bardzo dynamicznie się rozwijająca.

Zapach, bo to on gra tutaj główną rolę, jest przede wszystkim wrażeniem zmysłowym wywołanym przez pobudzenie receptorów węchowych substancjami lotnymi. Największe znaczenie w zapachu człowieka mają lotne kwasy tłuszczowe. Zapach człowieka jest bowiem „warunkowany genetycznie, jest cechą indywidualną, nie zależy od diety, ubrania, otoczenia domowego itp. …”, co mowi nam, iż czynniki decydujące o wszystkim znajdują się w krwi, gruczołach potowych, łojowych, naskórku, włosach, wydzielinach z jamy nosowej i ustnej, narządów płciowych – jest warunkowany genetycznie, unikalny. I właśnie dlatego zapach można zaliczać do śladów substancjalnych. Najczęściej mowa tu o śladach pozostawionych na meblach, czy innych ludziach.

pies podczas szkolenia © kwp.radom.pl

Śladem zapachowym nie nazywamy struktur chemicznych, ale organizmy żywe, konkretne cząsteczki lub ich układy, które są zdolne do wywołania wrażenia węchowego czyli tak zwanego obrazu węchowego. Ślady zapachowe możemy podzielić na cztery kategorie:

  • ślady substancjalne czyli materialne – do nic zaliczmy „wszelkie odbicia powstałe jako następstwa jakiegoś oddziaływania na przedmioty materialne i pozostawione na tych przedmiotach (w tym również na ciele ludzkim), a także same przedmioty, ich szczątki, zmiany w nich powstałe, zniekształcenia, ubytki, plamy, przemieszczenia przestrzenne w stosunku do innych przedmiotów, ruch, wszelkie możliwe do stwierdzenia zaszłości i zmiany zachodzące w nich w okresie obejmującym czas przed czynem przestępnym do chwili, w której działanie przestępne lub jego skutki ustały. Ponadto do śladów zaliczamy woń charakterystyczną dla samego przedmiotu, jego temperaturę, cechy fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne”.
  • mikroślady – urządzenia techniczne, jakie są dostępne na rynku nie są w stanie odczytać śladu zapachowego, mogą one porównać konkretne cząsteczki znalezione na miejscu z tymi, jakie mają w bazie, jednakże proces ten jest bardzo długi, trudno także kontrolować stężenie gazu, a jak wiadomo, zapach jest ulotny. Metody te są stosowane głównie w przypadku narkotyków czy materiałów budowlanych. Zapach człowieka jest zbyt złożony dla urządzenia, dlatego tak ważny jest psi nos i jego możliwości w odczytywaniu zapachów.
  • ślady kontaktowe – ślady powstałe w wyniku kontakty sprawcy z miejscem lub innym organizmem żywym.
  • ślady świadczące przede wszystkim o sprawcy – ślady zapachowe, podobnie jak każde inne ślady biologiczne są nierozerwalnie związane z organizmami żywymi.

owczarek, który odnalazł próbkę © osmologia.wortale.net

Psy dobierane do tresury pochodzą tylko i wyłącznie od osób indywidualnych, gdyż nie ma hodowli specjalizującej się w tego typu psach. Nie da się z góry przewidzieć predyspozycji psa do pracy, stąd niemożność prowadzenia hodowli. Kwalifikuje się z reguły psy w wieku od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Nie ma zasady co do płci – wykorzystuje się tutaj zarówno suki, jak i psy. Trochę inaczej jest w kwestii ras, wybór zawężono bowiem do owczarków niemieckich, labradorów, sznaucerów, terierów i wyżłów, z czego największą grupę stanowią jednak owczarki. Wybiera się psy nie tylko czysto rasowe, ale także eksterierowo zbliżone do wzorca rasy – nie wygląd jest najważniejszy w tej kwestii.

Psy kwalifikowane do identyfikacji śladów zapachowych są badane pod względem dwóch grup kryteriów:

Zdrowotne Użytkowe
kondycja, wady psychiczne, stan zdrowotny kończyn, układ powłokowy, narząd wzroku i słuchu… Pies jest badan od góry do dołu, nie może mieć wad genetycznych, słabego zdrowia, problemów z poruszaniem, serce, oczami, uszami… ocena reakcji na strzał z broni palnej, ocena instynktu zabawy i aportu, zachowanie się psa wewnątrz obiektów, ocena psa pod względem gotowości do gryzienia i obrony, test odwagi

Tresura ID-Dogs oparta jest o wykorzystanie metody smakołykowo-wyróżnieniowej z przewagą wykorzystania instynktu pokarmowego.

© Załoga Chartykasa