Historie ras

Historia gończego polskiego, podobnie jak innych polskich ras, jest równie zagmatwana jak historia Polski. Uważa się ją za najstarszą z polskich ras psów, jednakże formalnie istnieje dopiero od 1983 roku. O psach w typie pisał już Gall Anonim i uważa się, że wszystkie rasy gończych europejskich (w tym i polskich) pochodzą od psów św. Huberta. Nie wiadomo, kiedy sprowadzono pierwsze psy myśliwskie do naszego kraju. Krzyżacy zobowiązani byli dawać 18 sokołów i 24 psy Kazimierzowi Wielkiemu. W 1420 roku polowania z gończymi stały się w Polsce tak częste, że Jagiełło zmuszony był wydać zakaz polowania na zające od siewów do zbiorów.

W XVI wieku sprowadzano gończe mediolańskie i toskańskie z terenów Śląska oraz z Anglii. Intensywna ich hodowla musiała doprowadzić do ukształtowania się miejscowych typów. Selekcja przebiegała przede wszystkim pod kątem cech użytkowych: wytrzymałości, głosu oraz umaszczenia. Rozwój hodowli psów gończych trwał aż do rozbiorów.

W XVIII wieku rozwijała się głównie hodowla trzody chlewnej i bydła, zmniejszały się powierzchnie lasów, a co za tym idzie, łowiectwo zaczęło tracić na znaczeniu. Polowania stawały się jedynie rozrywką. Psiarnie utrzymywała bogata szlachta i magnateria. Sprzyjało to powstawaniu wielu typów gończych, określanych jako ogary polskie, litewskie, estońskie czy kurlandzkie. Sprowadzano także gończe sentońskie i foxhoundy do krzyżowania z rodzimymi odmianami. Wpływ tych ras można zauważyć w obecnych polskich rasach gończych (białe znaczenia, kształt ucha).

© royal-canin.eng

W trakcie wojny, jak wiele ras, znalazły się na skraju wyginięcia, a w czasach powojennych zaczęto powoli dążyć do ich przywrócenia. Hodowlą zajęły się wówczas dwie osoby: pułkownik  Józef Pawłusiewicz i pułkownik Piotr Kartawik. Wyhodowano wówczas głównie psy w typie ogara polskiego i w końcu zarejestrowano je, jednakże mniejsze i lżejsze, protoplaści gończych polskich byli wciąż hodowane. Dopiero w 1983 r. Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce podjął decyzję o otwarciu odrębnej Księgi Wstępnej (KW) dla psów w typie hodowanym przez płk. Józefa Pawłusiewicza i nowo zarejestrowanej rasie nadano nazwę gończy polski. W tym momencie od nowa rozpoczęła się żmudna praca hodowlana. Pierwsze już rodowodowe psy urodziły się w 1989 roku. Rasę ostatecznie zarejestrowano w 2006 roku.

© Załoga Chartykasa