Psy w służbie człowieka

Ślady zapachowe jeszcze do niedawna nie mogły być używane w procesach sądowych, a jedynie w procesach pozasądowych. Wynikało to głównie z faktu, że ślady zapachowe są nietrwałe i psy tropiące są potrzebne tylko przez moment, najlepiej na świeżym śladzie. Stąd też użycie psa ograniczało się do badania miejsca zdarzenia lub bezpośredniego pościgu za sprawcą.

Jednakże przyglądając się pracy psom, ich skuteczności i niezawodności, niejednokrotnie nazywano ich detektorami zapachów, zdolnych do zapamiętaniu wielu różnorodnych zapachów i tropienia ich przez wiele kilometrów zmusiła kryminalistów do szukania coraz lepszych metod zabezpieczania śladów, aby praca psich nosów nie poszła na marne. Opracowano i wdrożono do praktyki kryminalistycznej metody zabezpieczania oraz ochrony stabilnych i unikalnych składników znajdujących się w złożonym zapachu ludzkim. W ten sposób udało sie stworzyć nowy jakościowo wymiar postępowań karnych. Stosowane metody zabezpieczania śladów zapachowych ludzi, możliwość ich przechowywania oraz porównywania pozwalają na uzyskanie i wykorzystanie informacji o sprawcach przestępstw na każdym etapie procesu karnego.

zabezpieczony materiał dowodowy

Wiadomo bowiem, że sprawca dokonując przestępstwa, pozostawia na jego miejscu ślady zapachowe poprzez kontakt bezpośredni z przedmiotem lub miejscem. Tak więc my widząc posprzątane czyste pomieszczenie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić obecności podejrzanego na miejscu, jednakże czuły psi nos może nam wskazać, że jednak tu był, a dodatkowo gdzie stał i czego dotykał.

Zabezpieczenie tych śladów odbywa się przede wszystkim na miejscu przestępstwa. W wyjątkowych przypadkach zabezpieczenie śladów zapachowych można przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując urządzenia lub techniki, których nie da się zastosować bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Przekształcenie śladu zapachowego, pobranego na miejscu zdarzenia, w materiał dowodowy następuje poprzez jego zabezpieczenie podczas oględzin miejsca, rzeczy lub osób. Zabezpieczanie śladów zapachowych jest jedną z najistotniejszych czynności, która ma zasadnicze znaczenie dla końcowego wyniku badań osmologicznych.

Zanim jednak przystąpimy do zabezpieczenia śladów zapachowych, musimy ustalić miejsca oraz przedmioty, które mogły mieć bezpośredni kontakt ze sprawcą. Przedmioty, które zabezpiecza się najczęściej to:

  • przedmioty osobistego użytku.
  • niedopałki papierosów.
  • rękojeści broni.
  • fotele pojazdów.
  • narzędzia przestępstwa.
  • ślady pozostawione na ziemi, śniegu innym podłożu
  • także z krwi, włosów.

Ślad utrzymuje się nieograniczony okres czasu na krwi, zwlaszcza tej wysuszonej, jednakże jest to jednocześnie materiał dowodowy, który najłatwiej jest zniszczyć, dlatego takż ważne jest odpowiednie, dokładnie i delikatne zabezpieczenie materiału dowodowego.

Z kolei przeniesiene materiału dowodowego odbywa się na zasadzie pochłaniacza. Substancja ta ma kontakt z zapachem przez minimum trzydzieści minut. Po upływie tego czasu przenosi się go do neutralnego pojemika, którym najczęściej jest niepochłaniające i niezmieniające zapachu szkło. W ten sposób zapach można przechowywać przez wiele lat, co pozwala na porównywanie go z materiałem porównawczym na każdym etapie postępowania karnego

Ślady zapachowe, tak samo jak każde inne ślady kryminalistyczne, podlegają również zabezpieczeniu procesowemu, które obejmuje dokonanie w protokole oględzin opisu faktu zabezpieczenia śladu oraz sporządzenie stosownej metryczki trwale przymocowanej do pojemnika z zabezpieczonym śladem. Zabezpieczenie procesowe wprowadza ślady zapachowe w proces karny i jednocześnie nadaje im ochronę prawną – przeciwdziałając ich zniszczeniu lub zagubieniu.

© Załoga Chartykasa