Psy w służbie człowieka

Szkolenie psów do identyfikacji śladów zapachowych podzielone jest na kilka następujących po sobie etapów. Pozytywna ocena z każdego etapu gwarantuje przejście do następnego. Dzielimy tresurę na następujące etapy:

ETAP I W etapie tym przede wszystkim dochodzi do nawiązania podstawowej więzi przewodnika z psami. Rozpoczyna się tresura, polegająca na zapoznawaniu psów z szeregiem selekcyjnym i wypracowywanie podstawowych odruchów pracy w ciągu.
ETAP II W etapie tym wprowadza się zwierzętom element nauki prawidłowego nawęszania. Zasadniczym celem tego etapu jest nauczenie psa poprawnego i odpowiednio długiego nawęszania podanego zapachu oraz utrwalenie podstawowych odruchów pracy w ciągu selekcyjnym.
ETAP III Zadaniem tego etapu jest nauczenie psów wyszukiwania zapachów smakołyków, znajdujących się tylko w dwóch pojemnikach ciągu selekcyjnego.
ETAP IV Wprowadza się dodatkowy element składowy do stereotypu dynamicznego, a mianowicie warowanie.
ETAP V W etapie tym w szeregu selekcyjnym znajduje się jeden zapach człowieka, w pozostałych pojemnikach znajdują się neutralne zapachowo pochłaniacze. Zadaniem tego etapu jest skojarzenie zapachu ludzkiego z podawanym przez psa smakołykiem.
ETAP VI W etapie tym szereg selekcyjny zestawiony jest wyłącznie z zapachów zabezpieczonych od osób. Po utrwaleniu ciągu odruchów wprowadza się tzw. próbę zerową. Polega ona na tym, że w jednej z następujących po sobie prób, nie umieszcza się zapachu, który pies identyfikował.
ETAP VII Wprowadza się dodatkowo element zmiany zapachów podawanych psu do nawęszenia. Badanie zgodności zapachowej wykonuje się przy użyciu minimum dwóch psów specjalnych. Pies pracujący w rozpoznawalni dostaje do nawęszenia materiał zapachowy, a następnie pracując bez smyczy przechodzi ciąg, obwąchując ustawione pojemniki i w sposób określony wcześniej wskazuje pojemnik ze zidentyfikowanym śladem zapachowym.

To, jak pies będzie dawał nam znać o tym, iż obwąchany materiał jest tym właściwym, zależy od metody, jaką był tresowany. Może siadać obok, szczekać, drapać, kłaść się – sposobów jest naprawdę dużo. Obecnie jednak najczęściej obserwuje się warowanie obok próbki.

© Załoga Chartykasa