Psy w służbie człowieka

Jeśli jest to niezbedne do celów dowodowych, oskarżony jest zobowiązany poddać się pobraniu krwi lub wydzielin organizmu (wymaz). W wypadkach koniecznych do zabezpieczenia dowodow przedich zniszczeniem bądź zniekształceniem, można pobrać próbki także od osobó podejrzanych i powiązanych z miejscem przestwa, a w dalszym postępowaniu także uznanych za podejrzane.

Pobieranie materiału zawsze odbywa się przez osobę nie związaną z pobieraniem materialu dowodowego – nie była ona nawet na miejscu zdarzenia. W ten sposób unika się obecności tej samej osoby w dwoch miejsch, co w przypadku porównywania materiału przez psa eliminuje możliwość fałszywego podobieństwa, jakoby pies mógł wyczuć zapach tej samej osoby na obu próbkach. Co więcej, pobieranie materiału musi odbywać się w miejscu neutralnym, nie przesiąknietym silnym zapachem i nie znajdującym się w pobliżu takowych. Pobiera się go w taki sposób, aby pobrany materiał nie miał z niczym kontaktu i nie mial możliwości przesiąknięcia obcym zapachem. Za minimalny czas pobierania matriału uważa się piętnaście minut.

Materiał już pobrany, podobnie jak w przypadku materiału dowodowego, umieszcza się w szczelnym opjemnik szklanym lub szklano-metalowym, aby nie dostały sie doń inne zapachy. Muszą być one szczelnie zabezpieczone przez ewentualnymi mikrouszkodzeniami oraz dołączoną metryczkę ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Następnie sporządza się protokół pobrania matriału. Co ciekawe, nie musi on być pobrany tylko od ludzi, ale także z rzeczy lub przedmiotów, które mogły mieć dłuższy bezpośredni kontakt ze sprawcą.

Badanie osmologiczne zaczyna się z chwilą, gdy biegły sądowy, instytucja nakowa lub specjalistyczna dopuści dowód. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy pobrane materiały dowodowe i porównawcze są zgodne z wyszczególnieniem zawartym w postanowieniu, stanu zabezpieczeń materiałów stanowiących przedmiot badań i ich fizycznej nienaruszalności. Przeprowadza się również analizę treści zawartych ma metryczkach. Jest ona bardzo istotna, gdyż stanowić może podstawę do przyjęcia przez biegłego-eksperta szczególnego postępowania lub zastosowania specjalnej taktyki badań.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że ta sama osoba pobierała oba materiały, należy zastosować specjalne metody badań lub zwrócić się o ponowne pobranie materiiału. Pominięcie tego kroku może skutkować odrzuceniem dowodu. Po analizie metryczek, należy zbadać stan pochłaniaczy, na tym etapie bez otwierania wiecze, bowiem nawet gołym okiem można dostrzć ewentualne ślady zgnilizny, będące skutkiem naruszenia zasad zabiezpieczenia materiału. Będzie to także skutkować odrzuceniem materiału, jako nieprzydatnego do badań.

Kolejny etap badania to przygotowanie materiału uzupełniającego. Przygotowanie materiału zależy od przyjętego wariantu badania:

Materiał dowodowy porównywany do materiału porównawczego Materiał uzupełniający zbliżony jest jakościowo do materiału porównawczego.
Materiał porównawczy porównywany do materiału dowodowego Materiał uzupełniający zbliżony jest jakościowo do materiału dowodowego, używany w szczególnych przypadkach.

W badaniach tych wykorzystuje się specjalnie do tego szkolone psy, do identyfikacji śladów zapachowych. Psy szkolone sąpoczas 7-miesięcznego kursu i okresowo sprawdzane ze swych umiejętności.

© Załoga Chartykasa