Fizjologia

U samic po osiągnięciu dojrzałości płciowej, z częstotliwości charakterystyczną dla danego gatunku, występują objawy rui. Okres między rujami nazywa się cyklem rujowym. Głównym czynnikiem regulującym pojawianie się lub zanikanie cykli rujowych jest gonadoliberyna -> GnRH. Aktywność rozrodcza samicy jest hamowana również w okresie laktacji na skutek częstotliwości drażnienia receptorów gruczołów mlekowych i uwalniania w wyniku tego oksytocyny oraz prolaktyny. Suki należą do zwierząt sezonowo monoestralnych, co oznacza, że w jednym sezonie rozrodczym występuje jedna owulacja, jednakże występują pewne odchylenia w obrębie ras. U większości występują dwie ruje na rok, ale czasem zdarzy się tylko jedna (głównie u ras pierwotnych), a czasem nawet trzy!

Fizjologicznie cieczka występuję nie rzadziej niż co 12 miesięcy u psów małych i 18 u psów olbrzymich, ale nie częściej niż 3 razy w roku. Jeżeli obserwujemy odchylenie w jakąkolwiek stronę, należy udać się do weterynarza i zbadać sukę, gdyż możemy mieć do czynienia z problemami na podłożu hormonalnym lub nawet guzami na jajnikach. Ruja nie powinna się pojawić później, niż do 24 miesiąca u psów małych i 30 u dużych.

Cztery fazy rui.

  1. Proestrus. Zwany także fazą przedrujową. Trwa zazwyczaj 6-10 dni Najważniejsze jest tu dojrzewanie pęcherzyków jajników. Obserwujemy obrzęk błon śluzowych narządów rodnych, obrzęk sromu, wydzielanie feromonów, które zaczynają przyciągać samców, aczkolwiek brak jest odruchu tolerancji, suka nie dopuszcza do siebie samców. Pojawia się także krwawienie.
  2. Estrus. Najważniejszy okres w rui. Trwa 5-9 dni. Pojawia się odruch tolerancji i suka akceptuje samce, zmniejsza się obrzęk sromu i kolor wydzielin. Dochodzi do owulacji. W tym okresie może dojść do zapłodnienia. 
  3. Diestrus. Jego początek wyznacza się na moment po ustąpieniu odruchu tolerancji. Od mniej więcej połowy pojawia się wzrost poziomu prolaktyny, co ma wpływ na występowanie ciąży urojonej. Ciężko odróżnić w tym momencie suki ciężarne i nie ciężarne, gdyż poziom hormonów jest bardzo zbliżony. 
  4. Anerstrus. Jest ostatnią i najdłuższą fazą cyklu. Jest okresem spokoju. U suk ciężarnych jest to okres od porodu do kolejnej fazy proestrus, u suk nieciężarnych od fazy diestrus do kolejnej proestrus. Słowem okres miedzy końcem, a początkiem rui.

 © Załoga Chartykasa