Historie ras

 © mascotarios.org

Maj estetyczny porcelaine należy do najstarszych francuskich psów gończych. Pierwsze wzmianki o rasie pojawiły się już w XVII wieku. Nazwa rasy odnosi się najprawdopodobniej do sierści barwy polecany, jednakże niektórzy twierdzą, iż wywodzi się od francuskiego słowa porcelet, czyli dzik, ponieważ uczestniczyły one niegdyś w polowaniach na dziki.

Jego genealogia również jest niejasna. Jedne źródła twierdzą, iż wywodzą się od nieistniejących już dziś francuskich gończych lub też gończych w typie angielskich harrierów i psów szwajcarskich. Najprawdopodobniej od tych ostatnich, gdyż psy te pochodzą z francuskiej prowincji Franche-Comte, leżącej na granicy ze Szwajcarią. W czasie rewolucji francuskiej rasa praktycznie wyginęła, ostały się tylko psy schronione w opactwie Citeaux.

Pierwszy wzorzec rasy został opracowany w 1906 roku, ale oficjalnie uznanie nastąpiło dopiero w  1964. Siedem lat później, w 1971 roku utworzono działający do dnia dzisiejszego klub rasy. Obecnie są to dosyć popularne psy we Francji, gdzie corocznie odchowuje się kilkadziesiąt miotów. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość populacji pozostaje w rękach myśliwych. Poza Francją są praktycznie nieznane, kilkanaście można znaleźć w Szwajcarii, we Włoszech i Czechach. W USA także znajdzie się kilkadziesiąt psów tej rasy. W Polsce istnieją obecnie dwie hodowle tej rasy.

 © Załoga Chartykasa