Fizjologia

Krew jest płynem ustrojowym, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Jej rola to przede wszystkim transport tlenu z płuc do wszystkich komórek ciała, przenoszenie dwutlenku węgla z komórek do płuc, doprowadzenie do wątroby pokarmu wchłoniętego w jelitach, a później rozprowadzenie do po całym organizmie. wydalanie niepotrzebnych i szkodliwych produktów ubocznych przemian chemicznych ustroju drogą filtracji nerkowej, utrzymanie temperatury ciała na stałym poziomie, regulacja czynności organizmu za pomocą hormonów wydzielonych do krwi przez gruczoły dokrewne oraz utrzymywanie ciśnienia osmotycznego na stałym poziomie.

Rola krwi jest związana także z czynnościami obronnymi – mowa tu o obecności swoistych ciał białkowych krwi (przeciwciał) oraz z właściwościami żernymi leukocytów – pochłaniają one oraz trawią bakterie i wirusy.

Krew w ciele psa stanowi około 6% masy jego ciała i składa się z dwóch głównych części składowych – elementów morfotycznych oraz osocza. Do elementów morfotycznych krwi zaliczamy czerwone krwinki (erytrocyty), białe krwinki (leukocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). Możemy mówić także o wskaźniku hematokrytowym czyli procentowym udziale elementów morfotycznych we krwi.

Liczba krwinek czerwonych jest zróżnicowana u każdego gatunku zwierząt, inna będzie u kota, inna psa, a jeszcze inna u krowy, jednakże wszystkie powstają w szpiku kostnym. Co więcej u zdrowych zwierząt nie zaobserwujemy u nich jąder, rybosomów i mitochondriów. Przeciętna długość życia czerwonej komórki wynosi do kilku tygodni.

Białe krwinki są znane głównie ze swego udziału w procesach odpornościowych, są też zdolne do przemieszczania się w kierunku miejsca pojawienia się ciała obcego. Wśród nich wyróżniamy:

  • Granulocyty – Najliczniejsze z nich, mają właściwości żerne (fagocytarne), często nazywane mikrofagami, dokonują fagocytozy napotkanych drobnoustrojów, wykorzystują liczne enzymy oraz występują w pierwszej linii walki z patogenami, które dostały się do organizmu.
    • Granulocyty kwasochłonne – Niewielka ilość we krwi, liczba znacznie wzrasta podczas stanów uczuleniowych, zdolne do fagocytozy, działanie przeciwhistaminowe.
    • Granulocyty zasadochłonne – Jest ich najmniej, produkują heparynę, która zapobiega krzepnięciu krwi, biorą udział w reakcjach alergicznych.
  • Monocyty – Największe komórki, przekształcają się w makrofagi, jądra ich są nerkowate lub okrągłe, mają właściwości żerne.
  • Limfocyty – Wytwarzane w węzłach chłonnych, śledzionie i grasicy, wyróżniamy duże i małe, duże, silne barwiące się jądro, właściwości bakteriobójcze, produkcja swoistych białek krwi – GAMMAGLOBULIN, małe, bezjądrzaste elementy krwi, mają zdolności przylegania do powierzchni uszkodzonego naczynia krwionośnego, w takich warunkach uwalniają: czynniki krzepnięcia krwi, tromboksan, histaminę, serotoninę, biorą udział w krzepnięciu krwi, rozwoju naczyń włosowatych, a także zapoczątkowują niekorzystne dla organizmu zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych.

Płytki krwi biorą udział głównie w procesach krzepnięcia i tworzenia strupów.

Ogólny obraz krwi Pies norma Kot norma Wzrost Spadek
Leukocyty 6-12 G/l 6-11 G/l Stany zapalne, działanie adrenaliny lub glikokortykosteroidów, infekcje, wirusy, choroby nowotworowe, białaczka, mocznica, cukrzyca, niedokrwistość pokrwotoczna i hemolityczna, Schorzenia narządów krwiotwórczych (nowotwory), choroby zakaźne np parwowiroza, wyniszczenie, rekonwalescencja, wstrząs anafilaktyczny, zatrucie lekami, promieniowanie jonizujące.
Erytrocyty 6-9 T/l 5-10 T/l Odwodnienie, stres, niektóre choroby nowotworowe, czerwienica prawdziwa. Krwotok, niedokrwistość, pasożyty np babeszja, choroby nerek.
Hemoglobina 15-19 g/dl 9-15 g/dl Nadkrwistości rzekome i wtórne, odwodnienie. Niedokrwistość, przewodnienie.
Hematokryt 38-55% 26-45% Niedokrwistości wtórne i pełne, odwodnienie przy oparzeniu i zapaleniu otrzewnej. Niedokrwistości różnego tła, przewodnienie.+
MCV (Średnia objętość krwinki czerwonej) 60-77 f/l 40-55 f/l Niedokrwistość makrocytowa – niedobór witaminy B13, kobaltu i kwasu foliowego, marskość wątroby, przewodnienie hipotoniczne, niedoczynność tarczycy. Niedokrwistość mikrocytowa – niedobór żelaza, choroby przewlekłe, odwodnienie hipertoniczne – za mało wody.
MCHC (Średnie stężenie hemoglobiny we krwi) 31-44 g/dl 31-35 g/dl Odwodnienie hipertoniczne. Niedokrwistość niedobarwliwa przy niedoborach żelaza, zatrucie ołowiem, przewodnienie hipotoniczne,
MCH (Średnia masa hemoglobiny) 17-23 pg 13-17 pg Niedokrwistość nadbarliwa przy marskości wątroby. Niedokrwistość niedobarwliwa przy niedoborach żelaza, niektóre nowotwory, przewodnienie hipotoniczne.
Liczba płytek krwi 150-500 G/l 150-500 G/l Po krwotokach, niedobór żelaza. Uszkodzenie układu kostnego, niektóre zakażenia wirusowe, babeszjoza.

© Załoga Chartykasa