Anatomia i fizjologia

Układ naczyniowy składa się z układu krążenia czyli krwionośnego i chłonnego (limfatycznego). W układzie chłonnym krąży chłonka czyli limfa. Limfa przepływa przez węzły chłonne i wlewa się ostatecznie do krwi. Krew i chłonka składają się z płynnej części – osocza oraz składników komórkowych. W chłonce występują krwinki białe.

Okres życia narządów krwiotwórczych jest stosunkowo krótki. Możemy wśród nich wyróżnić:

  • Czerwony szpik kostny w substancji gąbczastej kości. Wytwarza krwinki czerwone, białe ziarniste (granulocyty) oraz płytkowe.
  • Śledzionę i grudki chłonne. Wytwarzają limfocyty.
  • Węzły chłonne leżące na drodze naczyń chłonnych. Wytwarzają limfocyty.
  • Układ siateczkowo-śródbłonkowy wytwarzający monocyty.
  • U młodych zwierząt także grasicę i wątrobę.

Naczynia chłonne dzielimy na włosowate (rozgałęziają się w tych samych obszarach, co naczynia krwionośne), chłonne większe (o różnych rozmiarach, biegną obok naczyń krwionośnych) przewody chłonne (towarzyszące aorcie oraz leżące na tchawicy). Jedne i drugie uchodzą do żyły czczej przedniej.

Rola układu chłonnego:

  • Odpornościowa – w węzłach limfatycznych powstają niektóre białe ciałka krwi (limfocyty)
  • Neutralizująca – zwalczanie ciał oraz substancji obcych i szkodliwych dla organizmu.
  • Odprowadzająca – odprowadzania limfy powrotem do krwi.

Układ limfatyczny działa jak swoisty filtr. Rozmieszczenie węzłów chłonnych w organizmie jest stałe. Do każdego węzła chłonnego dociera chłonka zawsze z tego samego obszaru.

Chłonka podczas obiegu przebywa następującą drogę: Płyn tkankowy => naczynia chłonne włosowate => naczynia chłonne doprowadzające => węzeł chłonny => naczynia chłonne odprowadzające => większe węzły chłonne => przewód chłonny => żyła czcza przednia => prawy przedsionek serca.

 © Załoga Chartykasa