Rasy niezarejestrowane

Rasy niezarejestrowane  |  Ameryka

 © animalsbreeds.com

Carolina dog jest starą rasą psów, żyjącą głównie na terenie południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Najczęściej zalicza się je do grupy pariasów (jak na przykład Canaan dog), psów nie do końca udomowionych, często żyjących na granicy ludzkich domostw. Carolina należy do psów ponownie udomowionych i zyskują popularność jako psy do towarzystwa, jednak wciąż większość populacji pozostaje dzika (jak psy dingo).

Obecnie wyróżnia się dwie linie – udomowioną i dziką. Dzikie często można spotkać na terenach bagien w południowo-wschodnich Stanach. Zostały odkryte w latach dwudziestych XX wieku i od tego czasu pracowano nad ich udomowieniem i uzyskaniem jednolitej rasy. Dzikie pariasy stronią od ludzi, unikają ich obecności. Przejawiają one unikalne zachowania. Unikają one wilków i kojotów, swych naturalnych wrogów, oddając mocz do rzek i strumieni, dzięki czemu ich zapach staje się niewykrywalny. Suki będące w ciąży potrafią wykopać dziesiątki jam, aby ukryć swoje potomstwo i mieć pewność, że szczenięta przeżyją. Podobne zachowania wykazują tylko i wyłącznie australijskie dingo. Dzięki wielkim uszom, są w stanie dobrze słyszeć i wykorzystać to do polowania na małe ssaki, używając technik charakterystycznych dla lisów.

 © pethelpful.com

Zostały uznane przez American Rare Breed Association i United Kennel Klub. Klasyfikuje się je w grupie szpiców i ras pierwotnych, w UKC jako pariasy. Od lipca 2017 roku można je także zarejestrować w AKC Foundation Stock Service w grupie Hound dog.

Carolina najlepiej czuje się w cieplejszym klimacie. Nie przejawiają agresji w kierunku ludzi, ale jako psy nie do końca udomowione wymagają ogromu pracy i cierpliwości podczas szkolenia. Dobrze wyszkolone i socjalizowane są psami bardzo wiernymi i lojalnymi, mocno związanymi ze swoją rodziną. Nie wychowane i zostawione samym sobie staną się bardzo nieśmiałe i będą unikać ludzi, zupełnie jak ich dzicy kuzyni. Mimo wszystko będą nieśmiałe wobec obcych psów i mogą ich unikać.

 © mnn.com

Nie wymagają wiele ruchu, wystarczy im dostęp do świeżego powietrza i możliwości wybiegania się w, na przykład, ogródku. Mogą się nadać na dłuższe przebieżki, nawet w trudnym terenie i bez problemu będą nam towarzyszyć. Coraz częściej pokazują się na zawodach agility i mówi się o nich, że mają do tego naturalne predyspozycje.

Psy te często wykopują nory i dziury, jest to ich naturalne zachowanie. Mogą też zjadać niewielkie ilości gleby, dlatego w ich otoczeniu powinna być gleba pozbawiona pestycydów z naturalnymi roślinami, które nie będę dla psa trujące. W żadnym wypadku nie nadają się do życia w mieście ani na małych przestrzeniach. Łatwe w pielęgnacji i długowieczne, nie wykazują typowych chorób rasowych ani problemów genetycznych.

Nazwy: Carolina dog.
Przeznaczenie pierwotne:
Przeznaczenie obecne: do towarzystwa.
Długość życia: 15 lat.
Wielkość i waga: 15-20 kg, 45-61 cm.
Umaszczenie:  od jasnobrązowego, przez rude, po żółte.

 © Załoga Chartykasa