Psy w służbie człowieka

Zacznijmy może od tego, czym jest niepełnosprawność. Określamy ją jako umysłowe lub fizyczne upośledzenie, które w znaczący sposób ogranicza wykonywanie głównych czynności życiowych. Osoba niepełnosprawna często potrzebuje pomocy ze strony otoczenia i bardzo często zostają im przydzielone psy terapeutyczne albo asystujące.

© pulptastic.com

Pamiętajmy, że przebywanie z psem jest naturalnym elementem terapii zaburzeń psychicznych. Czworonogi pomagają ludziom z zaburzeniami psychicznymi, mobilizują ich do podejmowania działań i fizycznej aktywności. Osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagają ciągłej stymulacji psychosomatycznej; psy mogą stanowić rewelacyjny bodziec treningowy i uatrakcyjniać codzienne zajęcia. Dlatego też często używa się psów w ramach dogoterapii.

Kontakt z psem jest bardzo wskazany na przykład dla osób z depresją. Psy wyczuwają zmiany nastrojów i wspomagają utrzymanie stabilizacji psychicznej. Są też małym światełkiem w szarym świecie smutku oraz pociechą, co więcej przebywają z nami 24/7.

Niepełnosprawność niewidoczna

Mówimy tutaj o napadach padaczkowych, autyzmie, chorobach serca, zaburzeniach psychicznych i cukrzycy. Celowo wymieniam tę ostatnią, gdyż jest wiele przypadków, gdy prawidłowo przeszkolone psy (a czasem i zwykli pupile) w porę wyczuwają spadek cukru we krwi właściciela i swym natarczywym zachowaniem zmuszają do sprawdzenia sytuacji, niejednokrotnie ratując swego pana przed wpadnięciem we wstrząs glikemiczny.

Do zaburzeń psychicznych w tym przypadku będziemy zaliczać schizofrenią, chorobę afektywną i dwubiegunową, depresję, myśli samobójcze, fobie społeczne oraz zespół stresu pourazowego. w każdym z tych przypadków pies łagodzi objawy, zmniejsza stres i pomaga uporać się w jakiś sposób z sytuacją. Co więcej właściciel czuje wsparcie w zwierzęciu.

Psy terapeutyczne możemy podzielić na trzy typy:

  • terapeuta dla osób chorych fizycznie – czyli typowi dogoterapeuci, odwiedzający chorych w szpitalach.
  • terapeuta dla osób chorych psychicznie – zapewniają im niezbędne wsparcie.
 • psy typowo służbowe.

© assistancedogshawaii.org

Najważniejszy jest fakt, że nie każdy pies może zostać terapeutą. Są rasy specjalnie do tego predysponowane, ale nie ma gwarancji, że każdy osobnik danej rasy może zostać dogoterapeutą. Do najczęściej stosowanych ras zalicza się labradory, owczarki niemieckie oraz goldeny, ale można tu spotkać wiele innych osobników, także kundelki, bowiem terapeuta musi się odznaczać przede wszystkim:

 • łagodnym temperamentem.
 • bardzo stabilną i zrównoważoną psychiką.
 • odpowiednim szkoleniem – konsekwentnym.
 • wytrzymałością psychiczną i fizyczną.
 • dobrym stanem zdrowia.
 • podporządkowaniem się właścicielowi.

Szkolenia psychiatryczne obejmują między innymi: ocenę oddziaływania na środowisko (w przypadkach paranoi lub omamów), zachowania sygnalizujące (np. przerwanie powtarzalnych czynności lub szkodliwego zachowania), przypominanie o konieczności zażyciu leków, czy obsługę pacjenta w czasie sytuacji stresowych.

© Załoga Chartykasa